De Venbergse Watermolen

Deze molen, die vroeger drie functies onder één dak had, n.l. olieslagerij, schorsmolen en graanmaalderij, is één van de oudste molens uit de geschiedenis. (Volgens monumentenzorg dateert deze molen tussen 850 en 900 jaar na Chr.) Als dwangmolen van de Abdij van Postel kwam hij in 1918 in handen van de familie Rietra, een molenaarsgeslacht uit Noord-Italië. Tegenwoordig is alleen de graanmolen nog overgebleven.

Vanaf 1954 is er horeca bij gekomen. In de vorm van café, restaurant, pension en terrasje. In de jaren 1964-1972 is er ook nog een kleine camping geweest. Hedentendage hebben we ons toegelegd op terras in de zomermaanden en café in de winterperiode. Het pension is in 1988 opgeheven, en het restaurant heeft in 2000 plaats gemaakt voor koffietafels, barbeques en een kleine spijskaart.

Gelegen aan de rand van het natuurgebied de Malpie is het heerlijk toeven op het terras of in het café, na een wandel- of fietstocht door de bossen of na een kanotocht over de Dommel.